Đầu tư cùng Duy Trường Phát

Lãi suất ngân hàng cao nhất hiện tại: SCB: 6.8%/năm

Gói 1: 599.000.000 vnđ
 • Tặng gói member: 15.000.000 vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm : 7,80%
 • Tặng trái phiếu và cổ phiếu theo định hướng công ty.
Gói 2: 1.199.000.000 vnđ
 • Tặng gói member: 50.000.000 vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 7,80%
 • Tặng trái phiếu và cổ phiếu theo định hướng công ty.
Gói 3: 2.299.000.000 vnđ
 • Tặng gói member: 90.000.000 vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 7,80%
 • Tặng trái phiếu và cổ phiếu theo định hướng công ty.
Gói 4: 3.399.000.000 vnđ
 • Tặng gói member: 150.000.000 vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 7,80%
 • Tặng trái phiếu và cổ phiếu theo định hướng công ty.
Gói 55.599.000.000 vnđ
 • Tặng gói member: 300.000.000 vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 7,80%
 • Tặng trái phiếu và cổ phiếu theo định hướng công ty.
 • Đặc quyền Cấp Cao.

Mời Bạn Đồng Hành Cùng Duy Trường Phát

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐANG ĐỒNG HÀNH CÙNG DUY TRƯỜNG PHÁT

Đầu tư

Mọi sự hợp tác thành công đều bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
x
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
x
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
x
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
x
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
x