logo
Đầu tư cùng Duy Trường Phát

Lãi suất ngân hàng cao nhất hiện tại: SCB: 6.8%/năm

Gói trị giá59.000.000 vnđ
 • Tặng Voucher: Dược mỹ phẩm 1.800.000vnđ HOẶC Dịch vụ 3.000.000vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 11,88%
 • Tổng số tiền nhận được sau 1 năm:
  66.012.000 vnđ
Gói trị giá119.000.000 vnđ
 • Tặng Voucher: Dược mỹ phẩm 3.800.000vnđ HOẶC Dịch vụ 6.900.000vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 12,6%
 • Tổng số tiền nhận được sau 1 năm:
  133.992.000vnđ
Gói trị giá259.000.000 vnđ
 • Tặng Voucher: Dược mỹ phẩm 5.000.000vnđ Dịch vụ 7.900.000vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 11,80%
 • Tổng số tiền nhận được sau 1 năm:
  289.512.000vnđ
Gói trị giá399.000.000 vnđ
 • Tặng Voucher Dược mỹ phẩm 8.000.000vnđ dịch vụ 9.000.000vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 11,06%
 • Tổng số tiền nhận được sau 1 năm:
  443.520.000vnđ
Gói trị giá599.000.000 vnđ
 • Tặng Voucher Dược mỹ phẩm 12.900.000vnđ dịch vụ giá 15.000.000vnđ
 • Lãi suất nhận được sau 1 năm: 11,80%
 • Tổng số tiền nhận được sau 1 năm:
  289.512.000vnđ

Mời Bạn Đồng Hành Cùng Duy Trường Phát

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐANG ĐỒNG HÀNH CÙNG DUY TRƯỜNG PHÁT

Đầu tư

Mọi sự hợp tác thành công đều bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

ĐÃ ĐẦU TƯ GÓI: 259.000.000 VNĐ
NĐT. Nguyễn Anh Phan

Xem thêm

NĐT. Nguyễn Thanh Hồng

Xem thêm

ĐÃ ĐẦU TƯ GÓI: 599.000.000 VNĐ
ĐÃ ĐẦU TƯ GÓI: 599.000.000 VNĐ
NĐT. Trần Mạnh Cường

Xem thêm

NĐT. Phan Mạnh Lộc

Xem thêm

ĐÃ ĐẦU TƯ GÓI: 59.000.000 VNĐ
ĐÃ ĐẦU TƯ GÓI: 199.000.000 VNĐ
NĐT. Bùi Thanh Loan

Xem thêm

webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
webshop gối đầu tư - tại duy trường phát
x