Đầu tư cùng Duy Trường Phát

Lãi suất ngân hàng cao nhất hiện tại: SCB: 6.8%/năm

Gói trị giá

59.000.000 vnđ

Tặng Voucher: Dược mỹ phẩm 1.800.000vnđ HOẶC Dịch vụ 3.000.000vnđ

Lãi suất nhận được sau 1 năm: 11,88%

Tổng số tiền nhận được sau 1 năm: 66.012.000 vnđ

Gói trị giá

119.000.000 vnđ

Tặng Voucher: Dược mỹ phẩm 3.800.000vnđ HOẶC Dịch vụ 6.900.000vnđ

Lãi suất nhận được sau 1 năm: 12,6%

Tổng số tiền nhận được sau 1 năm: 133.992.000vnđ

Gói trị giá

259.000.000 vnđ

Tặng Voucher: Dược mỹ phẩm 5.000.000vnđ Dịch vụ 7.900.000vnđ

Lãi suất nhận được sau 1 năm: 11,80%

Tổng số tiền nhận được sau 1 năm: 289.512.000vnđ

Gói trị giá

399.000.000 vnđ

Tặng Voucher Dược mỹ phẩm 8.000.000vnđ dịch vụ 9.000.000vnđ

Lãi suất nhận được sau 1 năm: 11,06%

Tổng số tiền nhận được sau 1 năm: 443.520.000vnđ

Gói trị giá

599.000.000 vnđ

Tặng Voucher Dược mỹ phẩm 12.900.000vnđ dịch vụ giá 15.000.000vnđ

Lãi suất nhận được sau 1 năm: 11,46%

Tổng số tiền nhận được sau 1 năm: 667.632.000vnđ

Các Nhà Đầu Tư Đã Và Đang Hợp Tác Cùng

Duy Trường Phát

nhà đầu tư cùng Duy Trường Phát
NĐT. Nguyễn Anh Phan

Đã Đầu Tư Gói: 259.000.000 vnđ

nhà đầu tư cùng Duy Trường Phát
NĐT. Nguyễn Thanh Hồng

Đã Đầu Tư Gói: 599.000.000 vnđ

nhà đầu tư cùng Duy Trường Phát
NĐT. Trần Mạnh Cường

Đã Đầu Tư Gói: 599.000.000 vnđ

nhà đầu tư cùng Duy Trường Phát
NĐT. Phan Mạnh Lộc

Đã Đầu Tư Gói: 59.000.000 vnđ

nhà đầu tư cùng Duy Trường Phát
NĐT. Bùi Thanh Loan

Đã Đầu Tư Gói: 199.000.000 vnđ